česky

Spolek OMNIMUSA vznikl počátkem roku 2007 jako výsledek dlouhodobých aktivit okruhu umělců a lidí, kteří chtějí zapojit umění do širšího společenského kontextu a vidí ve fenoménu umění možnost, jak přispět k formování občanské společnosti.

Založením spolku OMNIMUSA vznikla platforma, na které je možno dále spoluvytvářet a podporovat nové umělecké projekty a podněcovat tak společenskou a kulturní debatu. OMNIMUSA byla zaregistrována jako občanské sdružení 5.1.2007 na Ministerstvu vnitra ČR (od roku 2014 spolek). Cílem tohoto spolku je sdružovat osoby, které mají společný zájem umělecky spoluvytvářet či podporovat vznik nových kvalitních hudebních uměleckých děl a propojování hudby s jinými uměleckými žánry.

OMNIMUSA spolupracovala s desítkami vynikajících umělců - s herci, hudebníky, režiséry, tanečníky, výtvarníky. Hlavní uměleckou osobností sdružení je skladatel a libretista Miloš Orson Štědroň. 

OMNIMUSA získala od hl. města Prahy a MK ČR granty na realizaci a uvádění následujících projektů: Kabaret Ivan Blatný, Velký sešit, Lamento/Den a noc matky Terezy, Kabaret Hašek, 4+4 (čtyřikrát sax, čtyřikrát vox), Tony D. (western o Antonínu Dvořákovi), 3+3 (třikrát trubka, třikrát cello), Divadlo Gočár, DNArt, Salon Kupka a Omnimusa reprízuje.


IČO: 270 52 001, Číslo účtu: 1374168021/3030, Lucemburská 39, 130 00 Praha 3
Předsedkyně spolku: PhDr. Eva Velická, Ph.D. 
Umělecký ředitel: Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D.
eva.vel@email.cz Tel: +420 737 38 11 73